FAQ

poniedziałek, 18 marzec 2013

1. Kto może zapisać się do biblioteki i jak może to zrobić?

Aby zapisać się do Biblioteki należy:
- zapoznać się z Regulaminem Biblioteki,
- wypełnić czytelnie kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu,
- okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz PESEL-em (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport w przypadku obcokrajowców).

 

Jeżeli do Biblioteki zapisuje się osoba niepełnoletnia, zobowiązanie podpisuje również rodzic lub opiekun prawny/faktyczny osoby niepełnoletniej.

2. Jakie dokumenty potrzebne są do założenia konta w Bibliotece?

Do założenia karty (konta) w Bibliotece niezbędny jest dokument ze zdjęciem i PESEL.

3. Kto może korzystać z Biblioteki i z jakich zbiorów?

Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.

Prawo do korzystania z Czytelni uzyskuje się po:
- okazaniu u dyżurującego bibliotekarza aktualnego dokumentu tożsamości z fotografią (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna),
- wpisaniu się do Rejestru odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Czytelni.

 

Warunkiem skorzystania z wypożyczalni jest wypełnienie Karty zapisu.

Prawo do korzystania z wypożyczalni mają osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci.

Z wypożyczalni dla dorosłych mogą korzystać osoby, które ukończyły 15. rok życia.

4. Czy dziecko może mieć własną kartę?

Tak.
Czytelnicy niepełnoletni korzystają z własnej karty.

 

Warunkiem założenia karty czytelniczej (konta czytelniczego) jest wypełnienie Karty zapisu oraz podpisanie jej przez rodzica/opiekuna prawnego

5. Zgubiłem/skradziono mi kartę biblioteczną. Co mam zrobić?

Zagubienie/Utracenie karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi w celu zablokowania konta.

Zgłoszenia można dokonać w każdej z placówek MBP SCK w Mielcu.

Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty >>> Cennik

6. Czy mogę korzystać ze zbiorów Biblioteki, jeżeli nie mam stałego zameldowania w Mielcu?

Tak.

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki (książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i elektroniczne) jest bezpłatne.

7. Ile książek lub innych materiałów bibliotecznych mogę wypożyczyć jednorazowo i jak długo mogę je przetrzymywać?

Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek - w każdej agendzie, filii MBP SCK w Mielcu.

Wszystkie materiały biblioteczne wypożycza się na 1 miesiąc. 

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejszy ich zwrot

8. Kto ponosi odpowiedzialność za wypożyczone dzieła?

Odpowiedzialność ponosi czytelnik.

W przypadku czytelnika niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny - zgodnie z wypełnionym zobowiązaniem na Karcie zapisu.

Czytelnik przed wypożyczeniem powinien sprawdzić stan wypożyczanych dokumentów i zgłosić stosowne zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że dokument nie był zniszczony.

 

Regulamin §7 pkt 1

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wszystkich materiałów bibliotecznych.
Przed wypożyczeniem powinien sprawdzić ich stan i zgłosić stosowne zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że dokument nie był zniszczony.


Regulamin §7 pkt 2

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik lub osoba poręczająca w przypadku osób niepełnoletnich.

9. Czy mogę przedłużyć termin zwrotu książki lub innych materiałów bibliotecznych?

Czytelnik może samodzielnie prolongować / przedłużyć termin zwrotu książki na kolejne 30 dni logując się do swojego konta bibliotecznego.

Samodzielna prolongata nie jest możliwa:

  • po upływie terminu zwrotu książki przewidzianego Regulaminem.
  • kiedy czytelnik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  • w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał biblioteczny (rezerwacja w systemie bibliotecznym),
  • upłynął termin ważności konta (po 31.12 każdego roku)

Czytelnik samodzielnie może prolongować książkę 2-krotnie (60 dni). Każde koleje przedłużenie terminu zwrotu możliwe jest wyłącznie przez bibliotekarza.

10. Jak przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki – przed upływem terminu zwrotu?

Prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu) można dokonać:


1. Samodzielnie poprzez system biblioteczny
>>> na stronie głównej katalogu elektronicznego mieleckiej Biblioteki należy wybrać zakładkę Konto, następnie w sekcji Wypożyczenia wybrać opcję Prolonguj)

2. U bibliotekarza:

>>> w bibliotece;
>>> telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu filii/agendy Biblioteki > telefony do poszczególnych placówek można znaleźć w zakładce >>> Kontakt

11. Jak przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki – po upływie terminu zwrotu?

Dokonanie prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu) jest możliwe wyłącznie u dyżurnego bibliotekarza.

Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może nie przedłużyć terminu zwrotu wypożyczonej książki

 

Regulamin §4 pkt 15

Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki na kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy czas wypożyczenia, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem

12. Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu książek lub innych materiałów bibliotecznych?

Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.

 1 zł  za 1 wolumin za każdy 1 miesiąc

13. Czy ktoś może oddać za mnie książki?

Tak.
Zwrotu książek może dokonać dowolna osoba (znajomy, ktoś z rodziny).

14. Czy można odebrać książki dla kogoś? Np. dla koleżanki lub kogoś z rodziny?

Książki może odebrać wyłącznie osoba upoważniona przez czytelnika.

Upoważnienie musi zostać wystawione pisemnie w obecności dyżurującego bibliotekarza.

 

Regulamin §4 pkt 23

Czytelnik może upoważnić do korzystania ze swojego konta czytelniczego osoby trzecie (do 3 osób). W takim przypadku właściciel konta przyjmuje odpowiedzialność za wypożyczenia, terminowy zwrot oraz ewentualne powstałe zadłużenie finansowe.
Potwierdzeniem upoważnienia jest złożenie własnoręcznie napisanego oświadczenia w obecności dyżurującego bibliotekarza: „Upoważniam (nazwisko i imię osoby) do korzystania z mojej karty” – data i czytelny podpis.

15. Czy można zwracać książki w dowolnej filii MBP?

Książki i inne dokumenty należy zwracać tylko w filii/agendzie, w której zostały wypożyczone.

16. Czy można zamówić książkę z dowolnej filii MBP i zostanie ona dostarczona do placówki, w której czytelnik jest zapisany?

Książkę lub inne dokumenty można wypożyczyć tylko w filii/agendzie, w zbiorach której się one znajdują.

17. Czy książkę udostępnianą w Czytelni można wypożyczyć do domu?

Pracownik Biblioteki może dopuścić wypożyczenie książek lub archiwalnych czasopism ze zbiorów Czytelni na dni wolne od pracy.

Wypożyczenie następuje bezpośrednio przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot – w terminie uzgodnionym z bibliotekarzem, bezpośrednio po jej otwarciu

 

Regulamin §5 pkt 5

Pracownik Biblioteki może dopuścić wypożyczenie książek lub archiwalnych czasopism ze zbiorów Czytelni na dni wolne od pracy. Wypożyczenie następuje bezpośrednio przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot – w terminie uzgodnionym z bibliotekarzem, bezpośrednio po jej otwarciu

 

Regulamin §5 pkt 6

Warunkiem wypożyczenia materiałów z Czytelni jest wypełnienie karty zapisu i rewersu

18. Zgubiłem wypożyczoną książkę/audiobook. Co mam zrobić?

Czytelnik, który zgubił książkę zobowiązany jest:

1. Odkupić zagubiony egzemplarz – dokładnie taki sam (szczególnie należy zwrócić uwagę na rok wydania i tom).
2. Odkupić nowsze wydanie (ten sam tytuł).
3. Odkupić inny tytuł wybrany lub zaproponowany przez bibliotekarza
4. Wpłacić ekwiwalent pieniężny (kwota jest wyliczana przez bibliotekarza – zgodnie z regulaminem biblioteki - indywidualnie dla każdego wolumenu).

Czytelnik może za zgodą bibliotekarza odkupić zgubioną książkę czy inne medium, zapłacić za nie bądź dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.

W przypadku zagubienia jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik zobowiązany jest odkupić taki sam tom (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania) lub uiścić opłatę równą wartości całego dzieła.

19. Czy mogę w Bibliotece wydrukować jakieś dokumenty?

Tak.
Za usługę pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem

20. Czy na terenie Biblioteki można korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu?

Tak. 

Korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach jest bezpłatne.

Na terenie MBP SCK w Mielcu w godzinach udostępniania zbiorów działa również Internet bezprzewodowy Wi-Fi.
Hasło do Internetu Wi-Fi udostępnia dyżurujący bibliotekarz.

Użytkownicy korzystający z bezprzewodowego dostępu do Internetu zobowiązani są posiadać kartę czytelnika MBP SCK w Mielcu.

21. Gdzie można skorzystać z komputera z dostępem do Internetu?

Z komputera z dostępem do Internetu można skorzystać w każdej z Filii oraz w Budynku Głównym.

Zasady korzystania z komputera - określa Regulamin Czytelni Internetowej.

22. Czy na terenie Biblioteki mogę skorzystać z Internetu posługując się własnym laptopem?

Z internetu bezprzewodowego można korzystać we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu - w godzinach udostępniania zbiorów.

23. Czy mogę zaproponować zakup książki do Biblioteki?

Tak.

Propozycję zakupu można zgłosić bibliotekarzowi - osobiście w bibliotece lub wysyłając e-mail bezpośrednio do Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów >>> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Przy zgłaszaniu propozycji zakupu poprzez e-mail należy podać:

* autora
* tytuł
* audobook - jeżeli ma to być książka w formie audio.

24. Jak odzyskać hasło do konta bibliotecznego?

Hasło do konta można odzyskać

1. osobiście w bibliotece – poprosić bibliotekarza o wygenerowanie hasła tymczasowego

2. poprzez formularz >>> Wygeneruj nowe hasło, na stronie katalogu biblioteki w zakładce Konto.
Do wygenerowania nowego hasła, niezbędny jest zarejestrowany w bibliotece adres e-mail 

 

Więcej informacji w artykule >>> Elektroniczne udostępnianie zbiorów

25. Jak zalogować się do konta czytelnika

Logowanie do konta czytelnika odbywa się poprzez Katalog elektroniczny MBP SCK w Mielcu

 

Więcej informacji w artykule >>> Elektroniczne udostępnianie zbiorów

Katalog Online

Kalendarz

poprzednim miesiącu styczeń 2022 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 52 1 2
week 1 3 4 5 6 7 8 9
week 2 10 11 12 13 14 15 16
week 3 17 18 19 20 21 22 23
week 4 24 25 26 27 28 29 30
week 5 31