Informacje - o tym się mówi

WOŚP - w Bibliotece

27. Finał WOŚP w Bibliotece - 13 stycznia 2019 r.   27 Finał Wielkiej...

Konkurs fotograficzny - rozstrzygnięcie

Mielec przedwojenny w obiektywie Jednym z kluczowych działań wpisujących się w obchody 100.lecia...

Katalog biblioteki na smartfonie i tablecie

Zachęcamy do korzystania z usług dostępnych w internetowym katalogu mieleckiej biblioteki (https://www.mielec-mbp.sowwwa.pl/) na...

IBUK LIBRA – kontynuacja

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu umożliwia swoim czytelnikom korzystanie z publikacji...

Brak biletów na spektakl

Informujemy, że zabrakło biletów na spektakl „MIGana opowieść wigilijna”

Informacja

Informacja! W dniu 19 listopada 2018 r. w Bibliotece znaleziono pewną...

12 Listopada 2018 r. - nieczynne

Zgodnie z ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającą dzień 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym...

Warsztaty – Filia nr 4, Filia nr 5

 Warsztaty Biblioterapia w świecie ciszy. O specyfice pracy z osobami głuchoniemymi odbyły...

Spotkanie autorskie – WLDiM

Spotkanie naszych nastoletnich czytelników z Krzysztofem Piersą – specjalistą od gier komputerowych...Regulamin Konkursu Literackiego "Na skrzydłach Ikara"

wtorek, 23 kwiecień 2013

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ogłoszonego z okazji Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2013
"Na skrzydłach Ikara"

1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.

 

2. Celem konkursu jest:
  • popularyzacja współczesnej literatury,
  • przypomnienie o 75. rocznicy powstania zakładów lotniczych w Mielcu,
  • uświetnienie 15. rocznicy powstania Polskich Zakładów Lotniczych A Sikorsky Company w Mielcu,
  • pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
  • promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksimum trzech prac literackich napisanych prozą lub wierszem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, w czterech kopiach oraz wersji elektronicznej na płycie CD. Rękopisów i prac bez wersji elektronicznej nie przyjmujemy. Łączna objętość zestawu prac nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku),(1) .
6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail). Na kopercie należy umieścić także kategorię wiekową: młodzież (do lat 18) lub dorośli. Teksty podpisane imieniem i nazwiskiem autora (zamiast godłem) nie będą oceniane.
8. Ogłoszenie konkursu nastąpi 23. kwietnia 2013 r. w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich.
9. Prace konkursowe należy nadesłać do 15. lipca 2013 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
z dopiskiem Konkurs Literacki Na skrzydłach Ikara.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia, w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież oraz dorośli).
12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu, w każdej kategorii wiekowej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w Internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).
14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21 sierpnia 2013 r. O dokładnym terminie i miejscu spotkania laureaci zostaną powiadomieni pocztą meilową lub telefonicznie.
15. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 17 585 52 51.
16. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl, www.sck.mielec.pl , www.slowo.art.pl oraz www.tmzm.mielec.pl.


(1) Znormalizowany maszynopis – ustalony sposób przygotowania materiału tekstowego dla redakcji wywodzący się z czasów, gdy prace dostarczano w postaci maszynopisu (wydruku z maszyny do pisania). Znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 (przeciętnie) znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami


 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie

 

         Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Na skrzydłach Ikara organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

 

       
       
 
 

(Miejscowość, data)

 

(podpis)


Katalog Online