Informacje - o tym się mówi

Biblioteka – zmiana lokalizacji

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu zmieniła czasowo adres swojej siedziby. Dotychczasowa...

Ferie w Bibliotece – zakończenie

  Zakończyły się ferie zimowe 2018. Wzorem ubiegłych lat, Miejska Biblioteka Publiczna SCK...

Ferie zimowe - Biblioteka

Ferie w Bibliotece   Minął pierwszy tydzień ferii zimowych.  Wiele dzieci wzięło udział w...

IBUK LIBRA – kontynuacja

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu umożliwia swoim czytelnikom korzystanie z publikacji...

Mielecka biblioteka w liczbach

Styczeń to czas podsumowań, podliczeń i przygotowywania statystyk. Dzisiaj możemy zaprezentować zebrane dane. Jak...

Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie

Pierwsze, tegoroczne spotkanie DKK dla dorosłych otworzyło rok 2018 w nowej lokalizacji...

Ferie zimowe w Bibliotece

            My się zimy nie boimy – w Bibliotece się bawimy   Wraz z...

Spotkanie z Magdaleną Łączak

 O bieganiu …  nie tylko   Tematyka biegów górskich i promocja księgozbioru o tematyce...

Konkurs plastyczny – Filia nr 6 Oddział dla dzieci

Malujemy, rysujemy… z mamą i tatą  Filia nr 6 Oddział dla dzieci zaprasza...

Finał WOŚP w Bibliotece

Orkiestrowa Giełda Książki   Za nami kolejny już, 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy....Regulamin Konkursu Literackiego "Na skrzydłach Ikara"

wtorek, 23 kwiecień 2013

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ogłoszonego z okazji Spotkania Lotniczych Pokoleń – Mielec 2013
"Na skrzydłach Ikara"

1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.

 

2. Celem konkursu jest:
  • popularyzacja współczesnej literatury,
  • przypomnienie o 75. rocznicy powstania zakładów lotniczych w Mielcu,
  • uświetnienie 15. rocznicy powstania Polskich Zakładów Lotniczych A Sikorsky Company w Mielcu,
  • pogłębienie wiedzy o historii polskiego lotnictwa,
  • promowanie utalentowanych artystycznie osób biorących udział w konkursie.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników lotnictwa: młodzieży i osób dorosłych.
4. Tematyka prac musi być związana z lotnictwem.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksimum trzech prac literackich napisanych prozą lub wierszem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, w czterech kopiach oraz wersji elektronicznej na płycie CD. Rękopisów i prac bez wersji elektronicznej nie przyjmujemy. Łączna objętość zestawu prac nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku),(1) .
6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
7. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail). Na kopercie należy umieścić także kategorię wiekową: młodzież (do lat 18) lub dorośli. Teksty podpisane imieniem i nazwiskiem autora (zamiast godłem) nie będą oceniane.
8. Ogłoszenie konkursu nastąpi 23. kwietnia 2013 r. w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich.
9. Prace konkursowe należy nadesłać do 15. lipca 2013 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec
z dopiskiem Konkurs Literacki Na skrzydłach Ikara.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
11. Oceny utworów biorących udział w konkursie dokona jury powołane przez organizatora, przyznając nagrody główne: I, II, III stopnia i dwa wyróżnienia, w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież oraz dorośli).
12. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w nagradzaniu, w każdej kategorii wiekowej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w mediach, w Internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Do przesyłanych prac należy dołączyć podpisane oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1).
14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21 sierpnia 2013 r. O dokładnym terminie i miejscu spotkania laureaci zostaną powiadomieni pocztą meilową lub telefonicznie.
15. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 17 585 52 51.
16. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl, www.sck.mielec.pl , www.slowo.art.pl oraz www.tmzm.mielec.pl.


(1) Znormalizowany maszynopis – ustalony sposób przygotowania materiału tekstowego dla redakcji wywodzący się z czasów, gdy prace dostarczano w postaci maszynopisu (wydruku z maszyny do pisania). Znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 (przeciętnie) znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami


 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie

 

         Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Na skrzydłach Ikara organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy TMZM w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

 

       
       
 
 

(Miejscowość, data)

 

(podpis)


Katalog Online

Szybkie wyszukiwanie
w Katalogu on-line:

wpisane hasła przeszukuje przez indeksy: autorski, tytułowy, haseł przedmiotowych, tematyczny...