Informacje - o tym się mówi

Spotkanie autorskie – WLDiM

Spotkanie naszych nastoletnich czytelników z Krzysztofem Piersą – specjalistą od gier komputerowych...

Spotkanie autorskie – WLDiM

O grach, uzależnieniach… i marzeniach   O tym, że warto mieć marzenia będzie przekonywał...

Warsztaty biblioterapeutyczne

W świecie ciszy… Ceniony biblioterapeuta, Wanda Matras-Mastalerz poprowadzi warsztaty Biblioterapia w świecie ciszy....

Narodowe Czytanie 2018

Jak zwykle w początkach września Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu organizowała...

Projekt "Nie MIGaj się od Biblioteki"

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpoczęliśmy realizację projektu...

Elektroniczne udostępnianie zbiorów...

Elektroniczne udostępnianie zbiorów Od 1 sierpnia 2018 r. komputerowa obsługa wypożyczeń i zwrotów...

Logowanie do katalogu elektronicznego

W związku ze zmianami w systemie SOWA prosimy osoby, które nie mogą się...

Spotkanie autorskie

Wszystkie moje K2 O wyzwaniach dnia codziennego, cierpieniu i radości opowiadali – Paweł...

Projekt ministerialny - Biblioteka

Nie MIGaj się od Biblioteki   Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu uzyskała dofinansowanie...II edycja konkursu literackiego pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH ,

wtorek, 23 kwiecień 2013

II edycja konkursu literackiego pod patronatem Janusza Zakręckiego
Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu pt." LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH "

1. Organizatorem konkursu literackiego są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja czytelnictwa i historii mieleckiego lotnictwa
- przypomnienie o 75. rocznicy powstania zakładów lotniczych w Mielcu
- uświetnienie 15. rocznicy Polskich Zakładów Lotniczych A Sikorsky Company w Mielcu


3. Mogą wziąć w nim udział uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych Mielca i powiatu mieleckiego.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych.
5. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy internetu.[Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragment i podająca go jako własny postępuje niezgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115)].
6. Wspomnienia mogą być napisane wierszem lub prozą.
7. Prace należy dostarczyć w formie maszynopisu lub wydruku kompute-rowego (każdy w 4 egzemplarzach) wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, w zaklejonej kopercie (teksty i płyta)
8. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do niej zaklejona kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail oraz oświadczenie podpisane przez autora i osobę udzielającą informacji – Załącznik nr 1).
9. Zgłoszenie się do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w celach wystawienniczych i wydawniczych.
10. Nadesłanych prac organizator nie zwraca uczestnikom.
11. Prace oceniane będą przez jury i od ich decyzji nie będą przysługiwać odwołania.
12. Terminy konkursu:
ogłoszenie konkursu: 23.04.2013r. (Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich)
termin składania prac: do 23.09.2013r.
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród: 23.10.2013r.
13. Prace należy składać w godzinach udostępniania zbiorów w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.
14. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy prac zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 23.10.2013r. w MBP SCK, przy ul. Kusocińskiego 2.
15. Przewidziane są również nagrody niespodzianki od PZL w Mielcu.
16. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
17. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl, www.sck.mielec.pl , www.slowo.art.pl oraz www.tmzm.mielec.pl.


Załącznik nr 1

 

 

Oświadczenie

autora i osoby udziElającej informacji

 

            Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu pt. Lotnicze wspomnienia moich najbliższych organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

.....................................................

Miejscowość , data

 

………………………………………………………………

podpis autora

 

 

 ………………………………………………………………

podpis osoby udzielającej informacji

 

 


Katalog Online