Informacje - o tym się mówi

WOŚP - w Bibliotece

27. Finał WOŚP w Bibliotece - 13 stycznia 2019 r.   27 Finał Wielkiej...

Konkurs fotograficzny - rozstrzygnięcie

Mielec przedwojenny w obiektywie Jednym z kluczowych działań wpisujących się w obchody 100.lecia...

Katalog biblioteki na smartfonie i tablecie

Zachęcamy do korzystania z usług dostępnych w internetowym katalogu mieleckiej biblioteki (https://www.mielec-mbp.sowwwa.pl/) na...

IBUK LIBRA – kontynuacja

Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu umożliwia swoim czytelnikom korzystanie z publikacji...

Brak biletów na spektakl

Informujemy, że zabrakło biletów na spektakl „MIGana opowieść wigilijna”

Informacja

Informacja! W dniu 19 listopada 2018 r. w Bibliotece znaleziono pewną...

12 Listopada 2018 r. - nieczynne

Zgodnie z ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającą dzień 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym...

Warsztaty – Filia nr 4, Filia nr 5

 Warsztaty Biblioterapia w świecie ciszy. O specyfice pracy z osobami głuchoniemymi odbyły...

Spotkanie autorskie – WLDiM

Spotkanie naszych nastoletnich czytelników z Krzysztofem Piersą – specjalistą od gier komputerowych...II edycja konkursu literackiego pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH ,

wtorek, 23 kwiecień 2013

II edycja konkursu literackiego pod patronatem Janusza Zakręckiego
Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu pt." LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH "

1. Organizatorem konkursu literackiego są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu.
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja czytelnictwa i historii mieleckiego lotnictwa
- przypomnienie o 75. rocznicy powstania zakładów lotniczych w Mielcu
- uświetnienie 15. rocznicy Polskich Zakładów Lotniczych A Sikorsky Company w Mielcu


3. Mogą wziąć w nim udział uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych Mielca i powiatu mieleckiego.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych.
5. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy internetu.[Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragment i podająca go jako własny postępuje niezgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115)].
6. Wspomnienia mogą być napisane wierszem lub prozą.
7. Prace należy dostarczyć w formie maszynopisu lub wydruku kompute-rowego (każdy w 4 egzemplarzach) wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, w zaklejonej kopercie (teksty i płyta)
8. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do niej zaklejona kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail oraz oświadczenie podpisane przez autora i osobę udzielającą informacji – Załącznik nr 1).
9. Zgłoszenie się do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w celach wystawienniczych i wydawniczych.
10. Nadesłanych prac organizator nie zwraca uczestnikom.
11. Prace oceniane będą przez jury i od ich decyzji nie będą przysługiwać odwołania.
12. Terminy konkursu:
ogłoszenie konkursu: 23.04.2013r. (Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich)
termin składania prac: do 23.09.2013r.
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród: 23.10.2013r.
13. Prace należy składać w godzinach udostępniania zbiorów w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.
14. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy prac zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 23.10.2013r. w MBP SCK, przy ul. Kusocińskiego 2.
15. Przewidziane są również nagrody niespodzianki od PZL w Mielcu.
16. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
17. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl, www.sck.mielec.pl , www.slowo.art.pl oraz www.tmzm.mielec.pl.


Załącznik nr 1

 

 

Oświadczenie

autora i osoby udziElającej informacji

 

            Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu pt. Lotnicze wspomnienia moich najbliższych organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu oraz Klub Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

.....................................................

Miejscowość , data

 

………………………………………………………………

podpis autora

 

 

 ………………………………………………………………

podpis osoby udzielającej informacji

 

 


Katalog Online