Polecamy nowości książkowe

Książki, które ostatnio zostały zakupione i są polecane przez bibliotekarzy można znaleźć

poprzez zakładkę   Nowości w Katalogu on-line MBP SCK w Mielcu.

 


Każda książka posiada:

  • szczegółowy opis bibliograficzny
  • adnotację – notatkę o książce
  • lokalizację dokumentu w mieleckich bibliotekach


W lokalizacji dokumentu zastosowano skróty nazw agend bibliotecznych:

Cz.2 – Czytelnia Główna
WLP – Wypożyczalnia Literatury Pięknej
WNT – Wypożyczalnia Literatury Popularnonaukowej
WLDiM / WD – Wypożyczalnia Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej
F.1 – Filia nr 1
F.2 – Filia nr 2
F.4 – Filia nr 4
F.5 – Filia nr 5
F.6 – inwentarz „Dorośli” – Filia nr 6
F.6 – inwentarz „Dzieci” – Filia nr 6, Oddział dla Dzieci
F.7 – Filia nr 7

Warunkiem poprawnego (pełnego) odczytu nazw (skrótów) agend jest wybranie w Widok (forma wyświetlania dokumentu) wyrażenia rozmieszczenie egzemplarzy

Katalog Online