Misja i zadania MBP SCK w Mielcu

czwartek, 04 kwiecień 2013

Do głównych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK należy:

• rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego,
• upowszechnianie kultury i czytelnictwa
• świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców miasta i regionu.
Oferta MBP w Mielcu staje się coraz bardziej atrakcyjna dla wielu grup społecznych.

Zadania te Miejska Biblioteka Publiczna wykonuje przez:

• gromadzenie zakupionych lub pozyskanych w darze nowości wydawniczych
• gromadzenie księgozbioru oraz prenumeratę czasopism,
• opracowywanie zbiorów formalne i rzeczowe,
• wypożyczanie zbiorów do domu oraz ich udostępnianie na miejscu w czytelniach oraz w kącikach czytelniczych,
• służenie źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy, a także informacją bieżącą dotyczącą kraju i spraw lokalnych,
• popularyzację książki i czytelnictwa oraz lokalnych środowisk kulturalnych (organizacja wystaw, spotkań autorskich, konkursów literackich i plastycznych),
• współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi w przysposobieniu bibliotecznym, jak i w upowszechnianiu kultury i wiedzy (pogadanki, konkursy) oraz w organizacji spędzania przez dzieci i młodzież czasu wolnego (np. cykl: Ferie w Bibliotece),
• gromadzenie i dokumentację wiedzy o mieście i regionie (dokumentacja faktów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, organizacja imprez promujących wiedzę o mieście i regionie).
• ochronę i konserwację zbiorów bibliotecznych
• prowadzenie systematycznej akcji pozyskiwania zbiorów
• pozyskiwanie zbiorów tematycznie związanych z miastem i regionem, tzw. regionalia oraz udział w tworzeniu Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego
• prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych.
• ofertę kierowaną do specjalnych grup użytkowników: osób chorych (Filia nr 2 działająca w szpitalu powiatowym w Mielcu).
• pełnienie funkcji biblioteki powiatowej (pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotek publicznych z terenu powiatu mieleckiego, pośredniczenie w zakresie organizacji spotkań autorskich oraz udostępnienie mieszkańcom powiatu zbiorów bibliotecznych be żadnych ograniczeń)
• współpracę z wieloma organizacjami działającymi w Mielcu, m. in.:
   - Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej,
     * Grupą Literacką "Słowo",
     * Klubem Miłośników Lotnictwa,
     * Klubem Środowisk Twórczych,
   - Muzeum Regionalnym,
   - Mieleckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
   - miejskimi przedszkolami i szkołami.
Katalog Online

Kalendarz

poprzednim miesiącu październik 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31