Cennik usług i opłat w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu

czwartek, 02 marzec 2017

obowiązujący od dnia 1.03.2017 r.


                                 Tytuł opłaty/ Rodzaj usługi

                        Wysokość opłaty

 Zagubienie/zniszczenie znaczne książki (w tym audiobooka)

  Cena rynkowa książki (audiobooka) lub książki
  o podobnej tematyce

 Zagubienie/zniszczenie książki cennej, rzadkiej, trudnodostępnej

  Cena antykwaryczna

 Zniszczenie częściowe książki (umożliwia czytanie)

  50% ceny rynkowej książki

 Zniszczenie/uszkodzenie kodu kreskowego

  2 zł za każdy kod

 Zniszczenie/uszkodzenie kopii płyty (taśmy)

  10 zł

 Przetrzymanie materiałów bibliotecznych

  1 zł  za 1 wolumin za każdy 1 miesiąc

 Upomnienie telefoniczne

  3 zł

 Upomnienie listem zwykłym

  5 zł

 Upomnienie listem poleconym

  10 zł

 Duplikat karty bibliotecznej

  5 zł

 Wypożyczenia międzybiblioteczne

  10 zł

                       
                                USŁUGI REPROGRAFICZNE

 Xero czarno-białe A4 – 1 strona

  0,40 zł

 Xero czarno-białe A3 – 1 strona

  0,80 zł

 
                      WYDRUK KOMPUTEROWY – na dostępnych drukarkach

 A4 tekst czarny

  0,50 zł


Za ww. opłaty Biblioteka wystawia czytelnikowi pokwitowanie lub paragon.

 


 

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu
Cennik
Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych
Regulamin czytelni internetowej
Kryteria pomocnicze


Aktualizacja: 2 marca 2017 r.

 

Katalog Online