Kryteria pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu należności za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika

czwartek, 02 marzec 2017

Załącznik nr 4 do

Regulaminu
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
SCK w Mielcu

z dnia 1.03.2017 r.


Kryteria pomocnicze
przy podejmowaniu decyzji
o umorzeniu należności za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika1. Całkowite umorzenie następuje w wypadku:
    a.pomyłki Biblioteki
    b.zgonu Czytelnika
    c.szczególnego przypadku losowego

W przypadkach losowych (pożar, kradzież, itp.) warunkiem zwolnienia od kar regulaminowych jest przedłożenie w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego organów (Policja, Prokuratura).

2. Częściowe umorzenie następuje w wypadku udokumentowania przez czytelnika trudnej sytuacji  materialnej

3. Przy umorzeniu kary konieczny jest zwrot przetrzymanych zbiorów bibliotecznych, co jest warunkiem koniecznym przed podjęciem decyzji o umorzeniu.

4. Umorzenie może nastąpić tylko na pisemny wniosek osoby zainteresowanej (wyjątek 1b).

5. Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje jednoosobowo Z-ca Dyrektora SCK ds. Biblioteki.


 

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu
Cennik
Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych
Regulamin czytelni internetowej
Kryteria pomocnicze


Aktualizacja: 2 marca 2017 r.

 

Katalog Online