Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Mielec

środa, 05 czerwiec 2013

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest ogólnopolską, samorządną organizacją o charakterze  fachowym i naukowym. Organizacją o blisko stuletniej tradycji, zrzeszającą ponad 7,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.
Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju SBP posiada  16 przedstawicielstw wojewódzkich, w postaci zarządów okręgów. Zarządom tym podlegają Oddziały SBP, w których działają Koła SBP – zasadnicze ogniwa organizacyjne Stowarzyszenia, funkcjonujące najczęściej w bibliotekach publicznych.

Najwyższą władzą  Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów, zwoływany co 4 lata. Zjazd dokonuje wyboru organów wykonawczych. Na czele Organizacji stoi Zarząd Główny.
http://www.ebib.info/

 Corocznym świętem bibliotekarzy jest 8 maja – dzień, rozpoczynający Tydzień Bibliotek. Jest to święto okolicznościowe, służące  popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie.

W tych dniach, nagradza się osoby obchodzące jubileusze w pracy  zawodowej, wyróżniające się w sposób szczególny w pracy bibliotekarskiej, przyznawany jest również Tytuł Bibliotekarza Roku.

Katalog Online