Usługi -> Udzielanie informacji

czwartek, 18 kwiecień 2013

Bibliotekarze pracujący we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu na prośbę (za-pytanie) użytkownika udzielają niezbędnych informacji. Informacje są udzielane na miejscu, istnieje również możliwość uzyskania informacji telefonicznie i e-mailowo. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o księgozbiory biblioteki, kartoteki i katalogi, bazy danych, Internet.

Działalność informacyjna Biblioteki polega na:

• informowaniu o pracy Biblioteki, m. in. godzinach otwarcia, zasadach korzystania z Bi-blioteki, usługach bibliotecznych, wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Biblio-tece itp.,
• udzielaniu informacji katalogowych – pomoc w korzystaniu z katalogów tradycyjnych i elektronicznych, sprawdzanie i weryfikacja danych w katalogach własnych i innych,
• udzielaniu informacji bibliograficznych – wskazanie odpowiednich źródeł, pomoc w uzupełnianiu opisów bibliograficznych na podstawie katalogów i innych dostępnych źródeł (np. bibliografii),
• udzielaniu informacji rzeczowych – wyszukiwanie informacji faktograficznych w oparciu o zasoby i katalogi Biblioteki, które nie wymagają pogłębionych poszukiwań,
• realizacji kwerend – przygotowywanie informacji rzeczowych i bibliograficznych wymagających pogłębionych poszukiwań oraz większych zestawień bibliograficznych w oparciu o zasoby informacyjne i katalogi MBP SCK w Mielcu.

Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.).

Pracownicy Czytelni Głównej udzielają informacji bibliograficznej i faktograficznej na interesujący czytelnika temat, ułatwiają w dotarciu do źródeł informacji, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów regionalnych dotyczących Mielca i powiatu mieleckiego.

• W MBP SCK w Mielcu można skorzystać z systemu informacji prawnej LEX.

• Informacje dotyczące pracy Biblioteki, informacje katalogowe, proste informacje biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe udzielane są bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Katalog Online